Huddinge

Välkommen till Huddinges hemsida för rekrytering av röstmottagare

Om allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner är ansvariga för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Därför måste det enligt lag finnas en valnämnd i varje kommun. Det är valnämnden som har det lokala ansvaret för att organisera val. En viktig del i det arbetet är att säkerställa bemanningen i Huddinges förtidsröstnings- och vallokaler.

Nästa ordinarie val till riksdag, kommun och region sker den 11 september 2022. Bemanningsarbetet inför valet 2022 kommer att påbörjas vid årsskiftet samma år. Intresseanmälan är öppen från och med sommaren 2021.

 För allmän information om valet, se valmyndighetens hemsida.

Information om uppdraget som röstmottagare i vallokal på valdagen

I vallokalen på valdagen tjänstgör minst sju personer: fem röstmottagare och en ordförande och en vice ordförande som leder arbetet.

Det är myndighetsutövning att jobba som röstmottagare och det är röstmottagarna som ansvarar för ordning i och i anslutning till vallokalen. Arbetet som röstmottagare ställer höga krav på noggrannhet, kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt och att du är serviceinriktad. Du som röstmottagare ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 fram tills dess att rösterna är räknade, vilket ofta är sent på natten. Arbetsdagen som röstmottagare fortsätter alltså även efter att vallokalen stängt klockan 20.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden och att efter vallokalens stängning både granska och räkna rösterna.

För att jobba som röstmottagare måste du ha fyllt 18 år innan valdagen och ha goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.

Som ersättning får du som röstmottagare ett skattepliktigt arvode på 2700 kr, förutsatt att du närvarar på utbildningen. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val.

Villkor för att få jobba som röstmottagare i Huddinge kommun

Den 30 januari 2019 fattade valnämnden beslut om att alla som jobbar som röstmottagare i Huddinge kommun ska uppfylla dessa krav:

  • Röstmottagare ska ha fyllt 18 år senast på valdagen
  • Röstmottagaren ska tala och förstå svenska
  • Personer som förekommer på valsedlar som finns utlagda i Huddinges vallokaler eller röstningslokaler får inte arbeta som röstmottagare i respektive val.
  • Ordförande och vice ordförande i samma valdistrikt får inte vara släkt. Om så är fallet ska valkansliet kontaktas.

 Kontaktuppgifter:

För att komma i kontakt med valnämndens kansli, använd "Kontakt" i listen ovanför.